HOME    SERVICE    CONTACT US       ABOUT US
 
Amica พื้นไร้รอยต่อ
ทนน้ำ น้ำมันและสารเคมี
ป้องกันการกรอนของซีเมนค์
ไม่ทำให้เกิดผุ่นละออง
เหมาะสำหรับโรงงานทุกประเภท
รับประกันคุณภาพ 2 ปีเต็ม
 
 
AMICA FLOOR
 
AMICA WALL COATING
 
AMICA PAINT
 
AMICA SUPER SHINE
 
AMICA SUPER WAX
 
AMICA SUPER STRIPPER
 
AMICA CODE COLOR
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Hotline 0-2753-8812-14  
  AMICA FLOOR
 
 
 


       การทำพื้นแบบไร้รอยต่อโดยการสังเคราะห์
ทาง วิทยาศาสตร์วิธีการหนึ่งของการเคลือบฉาบ
พื้นด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์โดยใช้ขบวนการ
ทางเคมีเป็นวิทยาการที่ปรับปรุงล่าสุดจากอเมริกา
amica ใช้ เคลือบพื้นโดยตรง

คุณสมบัติพิเศษของอะมีก้า
       - ให้พื้นผิวที่เรียบและไร้รอยต่อ ด้วยค่า
ความเงามันที่สูง
       - ให้ผิวหน้าสำเร็จที่เรียบเงา และคุณสมบัติ
ของการยึดติดของสีที่ทนทาน
       - งานต่อการใช้งานและแห้งเร็ว
       - ป้องกันน้ำซึมลงพื้นและให้ความชื้นผ่าน
ละเหยได้
       - ป้องกันการกัดกร่อนจาก กรด ด่างต่าง ๆ
ตัวละลาย และทินเนอร์ ฯลฯ
       - มีความทนทานต่อการกระแทก และการสั่น
สะเทือนของเครื่องจักร
       - ทนต่อการเสียดสี และเป็นฟิล์มที่มีความ
แข็งเป็นยอด
       - เนื้อสีมีการจับตัวกันอย่างแข็งแรง และ
สามารถจับติดกับคอนกรีตได้อย่างดี
         -ป้องกันไฟฟ้าสถิต และไม่เป็นฉนวนไฟฟ้า
         -แก้ไขปรับปรุงได้ง่ายประหยัดเวลาค่าใช้
จ่าย และทนทานต่อความเสื่อมสภาพดีกว่า
         -ไม่ทำให้เกิดและการสะสมฝุุ่นละออง
         -สะดวกต่อการรักษา และทำความสะอาด
         -มีสีต่าง ๆ ให้ลูกค้าเลือก

 
        ข้อมูล AMICA FLOOR แต่ละรุ่น